Værdigrundlag

Composia indgår som oftest i projektteams og baserer samarbejdet på respekt, loyalitet og stræbsomhed.

  • Respekt for de eksisterende løsninger og de medarbejdere der arbejder med daglig vedligehold og udvikling. Respekt for forskellige holdninger og løsningsforslag. I Composia tror vi på at respekt er nøglen til hurtigt at kunne indgå i et team og få en konstruktiv dialog om løsninger såvel som udfordringer.
  • Som underleverandør eller freelancer kan det være svært at fremstå som en del af teamet eller organisationen. Dette er dog et vigtigt aspekt og der skal ikke være nogen tvivl om at Composia i ethvert forhold repræsenterer kunden. Ved interne såvel som ved eksterne aktiviteter.
  • Composia søger kontinuerlig dygtiggørelse inden for vores fag i form af egne projekter, kurser og konferencer. Også hos kunden arbejder Composia hårdt for at leve op til det ansvar vi pålægges og for at sikre en god kundetilfredshed.

 

Faglige værdier

  • Clean Code og SOLID principper – Composia baserer arbejdet på velkendte mønstre og principper. Vi arbejder med objektorienteret design og programmering, hvor SOLID og Clean Code principper er fundamentet for at udvikle simple og vedligeholdesvenlige løsninger.
  • Keep It Simple – Vi tror på at simple løsningsdesign som løser de forretningsmæssige krav ud fra en just-enough tilgang er værdiskabende for projektet. Vi tilstræber at løsningsdesigns er fleksible så løsninger kan udvides og ændres til fremtidige krav. Vi tror på at software løsninger skal løse forretningsmæssige krav og understøtte forretningen i deres behov på kort sigt og på lang sigt.
  • Testdriven development – Hvis kunden tillader det er TDD den foretrukne måde at arbejde med unit tests. På denne måde sikrer vi at kvaliteten bygges ind i løsningerne og at unit tests bliver implementeret som en del af den enkelte udviklingsaktivitet. Hvis unit tests udvikles til sidst oplever vi ofte at det bliver nedprioriteret pga. tidspres eller kompleksitet. Ofte er det ikke muligt at implementere gode unit tests, hvis testbarhed ikke er tænkt ind samtidig med at koden er skrevet.
  • Continuous Integration – Hurtig feedback er nødvendig for at øge tilliden til softwaren i løbet af applikationens livscyklus. Continuous Integration implementeres for at sikre hurtig og rettidig feedback fra byggeserver i form af byggekvalitet og testkvalitet.